Czy ubezpieczenie OC badacza i sponsora zgodne z wymogami Prawa farmaceutycznego jest jedynym i wystarczającym ubezpieczeniem... - OpenLEX

Czy ubezpieczenie OC badacza i sponsora zgodne z wymogami Prawa farmaceutycznego jest jedynym i wystarczającym ubezpieczeniem tego typu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie leczniczym prowadzone są badania kliniczne. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora zapewniane jest przez sponsora badania.

Czy w związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (Dz.U. poz. 2412) ośrodek badawczy ma obowiązek zapewnienia sobie ubezpieczenia oc na podstawie tego aktu?

Czy może wystarczające jest już ubezpieczenie OC badacza i sponsora zgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX