Czy treść umowy cywilnoprawnej może pokrywać się z treścią umowy o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło z pracownikiem na wykonanie usługi związanej ze sprzątaniem szkoły i otoczenia?

Jeżeli tak to na jaki okres i w jaki sposób powinienem zapisać w tej umowie zakres prac?

Ile powinna wynosić najniższa płaca?

Osoba ta obecnie jest ubezpieczona w KRUS. Jeżeli nie mogę takiej umowy zawrzeć, to jaka inna umowa będzie wskazana?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access