Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Polska spółka posiada 99% udziałów w spółce kapitałowej w Czechach. W ubiegłym roku postanowiono, że 1% udziałów zostanie odsprzedany członkowi zarządu spółki czeskiej, który był członkiem zarządu także naszej spółki, ale nie był jej udziałowcem. Akt notarialny został zawarty na terenie Czech. W wyznaczonym czasie nowy wspólnik nie wpłacił należnej kwoty. Następnie został odwołany z zarządu zarówno spółki czeskiej, jak i polskiej. Osoba powołana na jego miejsce odkupiła od niego 1% udziałów za zgodą spółki polskiej. W tym czasie była ona członkiem zarządu obu spółek. Także ta umowa sprzedaży została podpisana w Czechach. Obaj wspólnicy (poprzedni i nowy) nie są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania poza Polską. Nowy wspólnik ma przekazać swój udział spółce polskiej, która z powrotem stanie się 100% udziałowcem spółki czeskiej. Akt notarialny będzie podpisany w Czechach. Przekazanie ma nastąpić w formie sprzedaży, ale ponieważ wcześniej nie nastąpiła wpłata od byłego udziałowca, także nowy wspólnik nie otrzyma od nas zapłaty za odsprzedaż. Czy transakcje zbycia udziałów spółki czeskiej będą opodatkowane polskim podatkiem dochodowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację