Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Nawrot Rafał Aleksander
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2009 r.

PYTANIE

W informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U należy wymienić między innymi takie umowy, które zostały zawarte z nierezydentem posiadającym na terenie RP oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo, jeśli pojedyncza transakcja lub zobowiązanie przekracza 5 000 euro.

Jeśli chodzi o oddział i przedstawicielstwo to zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak natomiast rozumieć przedsiębiorstwo nierezydenta na terenie RP? Czy jest nim przykładowo założona przez niego spółka akcyjna lub spółka z o.o. o zupełnie innym profilu działalności niż nierezydent? Czy transakcja z nierezydentem, który na terenie Polski nie posiada oddziału ani przedstawicielstwa, ale założył spółkę akcyjną lub inną (w tym o zupełnie różnym od niego profilu działalności) powinna być wykazana w ORD-U?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację