Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej udzieliła spółce A z o.o. pożyczki pieniężnej w wysokości 200.000 zł, której zabezpieczeniem jest umowa przewłaszczenia maszyn i urządzeń. W związku z tym, że spółka A nie spłaciła ww. pożyczki, osoba fizyczna sprzedała spółce B wierzytelność wynikającą z ww. umowy za cenę 200.000 zł. Spółka B odkupiła od osoby fizycznej ww. wierzytelność z zamiarem dalszej odsprzedaży spółce C, od której zakupiła nieruchomość, spółka B i C skompensowały ze sobą wzajemne należności i zobowiązania (wynikające z zakupu wierzytelności i nieruchomości).

Czy transakcja sprzedaży przez spółkę B do C wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki powinna podlegać opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację