Czy towary będące przedmiotem wysyłki do Chin bezpośrednio z Holandii pozostają poza zakresem ustawy o VAT w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r.

PYTANIE

Polska Spółka jest głównym dystrybutorem towarów produkowanych w Holandii. W bieżącym roku zamierza sprzedawać towary zakupione w Holandii kontrahentowi z Chin na warunkach Incoterms 2000 "FCA". Towar pakowany będzie w Holandii, w magazynie producenta i bezpośrednio z Holandii wysyłany do Chin, z pominięciem Polski. W tej transakcji strona polska pokrywa koszty celne eksportu, a koszty transportu towaru do portu, załadunku, ubezpieczenia towaru i rozładunku, a także koszty celne importu pokrywa strona chińska.

Czy firma holenderska polskiej spółce powinna wystawić fakturę z holenderskim podatkiem VAT?, czy ze stawką 0%?

Czy w takim przypadku polska spółka powinna zarejestrować się w Holandii dla celów VAT?

Czy towary będące przedmiotem wysyłki bezpośrednio z Holandii pozostają poza zakresem ustawy o VAT w Polsce (podatnik w Polsce nie rozlicza WNT, nie wykazuje też nabycia NP)?

Czy polska spółka powinna wstawić fakturę NP "odwrotne obciążenie" kontrahentowi chińskiemu i nie rozpoznawać eksportu?

Czy transakcja "wysyłki do Chin" powinna być ujęta w deklaracji VAT-7 w poz. 11 "dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju"?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access