Czy to, że dziecko będzie uczęszczało do klasy „0” nie wyklucza możliwości przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 26-07-2021, nr QA1751728 (data odpowiedzi 29.07.2021) w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego, tj. dodatku wychowawczego do końca bieżącego roku kalendarzowego, gdzie dziecko skończyło w sierpniu 6 lat.

Czy na uprawnienie do dodatku z tytułu urlopu wychowawczego ma wpływ fakt, iż wnioskodawczyni deklaruje, że jej dziecko od września będzie realizowało roczne przygotowanie przedszkolne?

Czy to, że dziecko będzie uczęszczało do klasy "0" nie wyklucza możliwości przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX