Czy to sąd decyduje, że przymusowe doprowadzenie do biegłego na badania powinno się odbyć w asyście lekarza? - OpenLEX

Czy to sąd decyduje, że przymusowe doprowadzenie do biegłego na badania powinno się odbyć w asyście lekarza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd wystosował pismo do szpitala. W jego treści poinformowano, że został wydany nakaz doprowadzenia uczestnika postępowania, na podstawie art. 46 i 46a u.o.z.p., celem przymusowego doprowadzenia do biegłego na badania. Jednocześnie sąd zwrócił się do szpitala z prośbą o udzielenie pomocy w doprowadzeniu przez posterunek Policji ww. uczestnika postępowania do biegłego. Jednocześnie, we wskazanym piśmie, sąd powołując się na art. 46a ust. 3 ww. ustawy, wskazał, że doprowadzenie winno odbyć się w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego. Postępowanie w przedmiocie przymusowego doprowadzenia na badania w sprawie o umieszczenie w domu pomocy społecznej zainicjował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czy szpital, wykonując prośbę sądu, może obciążyć sąd kosztami wykonania usługi?

Jeżeli nie, to kto te koszty ma pokryć?

Czy pismo sądu, o którym mowa, jest wystarczające do uznania go za zlecenie wykonania usługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX