Czy terminy wyznaczone podatnikowi na złożenie dokumentów lub wyjaśnień oraz na zapoznanie się z materiałem dowodowym wliczają się do czasu załatwienia sprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy prowadząc postępowanie podatkowe wzywa podatnika do złożenia dokumentów lub wyjaśnień wyznaczając mu np. termin 7 dni na realizację tego wezwania, a następnie wydaje postanowienie o możliwości zapoznania się Strony z materiałem dowodowym zebranym w danej sprawie, również wyznaczając termin 7 dni do dokonania tej czynności.

Czy w takim przypadku 14 dni kiedy organ podatkowy oczekuje na odpowiedź ze strony podatnika nie będzie się wliczało do terminu jaki zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej ma organ podatkowy na załatwienie danej sprawy? Czy w sytuacji gdy organ wzywa do uzupełnienia braków formalnych podania i wyznacza Stronie termin 7 dni na dokonanie tej czynności, ten okres 7 dni nie będzie się wliczał przy ustalaniu czy organ podatkowy załatwił sprawę w ustawowym terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX