Czy termin składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dotyczy także GOPS? - OpenLEX

Czy termin składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dotyczy także GOPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2019 r.

PYTANIE

Czy poniższy termin składania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego dotyczy także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

GOPS jest jednostką budżetową - art. 9 pkt 3.

Wg art. 265 ustawy o finansach publicznych: ,,Terminy sprawozdań z wykonania planu finansowego niektórych jednostek sektora finansów publicznych jednostki, o których mowa w art. 9 podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych, pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia:

1) 31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;

2) 28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?