Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Marszałek województwa w 2005 r. określił granice danego obwodu łowieckiego, z których wynika, że w skład obwodu wchodzi teren przemysłowy. Właściciel terenu przemysłowego złożył wniosek do starosty o wydanie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików, twierdząc, że zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie – dalej pr. łow. teren przemysłowy w granicy swojego ogrodzenia jest wyłączony z obwodu łowieckiego. Właściciel terenu przemysłowego domaga się od starosty wydania decyzji w trybie art. 45 ust. 3 pr. łow. Rozporządzenie wojewody mówi, że teren wchodzi w skład obwodu, a właściciel terenu przemysłowego, że nie z uwagi na art. 26 pkt 4 pr. łow.

Którym dokumentem powinien się posiłkować starosta, rozpatrując sprawę: rozporządzeniem wojewody czy zapisami ustawy?

Jak to jest możliwe, że są one sprzeczne?

Czy właściciel terenu przemysłowego lub ktoś inny nie powinien wystosować wniosku do wojewody o wyłączenie tereny przemysłowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?