Czy teraz przekazujemy decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu do realizacji do ZUS, w jakiej formie? - OpenLEX

Czy teraz przekazujemy decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu do realizacji do ZUS, w jakiej formie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani pobrała świadczenie rodzicielskie w innym mieście, świadczenie zostało uchylone i następnie miała być wydana decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu, ale Pani przeprowadziła się do nas.

Wydaliśmy decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu i potrącaliśmy je z bieżących świadczeń, tj. świadczenia wychowawczego. Do końca maja 2022 r. nie ściągniemy całości kwoty.

Czy teraz przekazujemy decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu do realizacji do ZUS, w jakiej formie?

Czy zmieniamy decyzję, że ma resztę wpłacić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX