Czy ten drut (pręty) jest w tym przypadku opakowaniem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Producent prętów oferuje pręty jako materiały budowlane, nie musi spełniać wymogów, nie jest producentem opakowań. Firma X kupuje pręty budowlane i używa ich do wiązania gotowych wyrobów do transportu do klienta.

Czy ten drut (pręty) jest w tym przypadku opakowaniem?

Czy firma X przekazująca produkt związany drutem (prętami) musi spełniać wymagania, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o. tzn. wprowadzający opakowania, w tym producenci opakowań, są obowiązani zapewnić, aby wprowadzane opakowania spełniały tzw. wymagania zasadnicze w tym maksymalna suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg?

Skąd Firma X ma pozyskać takie dane, jeśli są wymagane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX