Czy taka transakcja wypełnia definicję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa? - OpenLEX

Czy taka transakcja wypełnia definicję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada sieć sprzedaży telefonii komórkowej oraz telewizji cyfrowej. W związku z podjęciem decyzji o ukierunkowaniu działalności tylko na jedną dziedzinę zdecydowała o sprzedaży sieci sprzedaży telewizji cyfrowej. W ramach tej sieci nastąpi przejęcie przez nabywcę wszystkich punktów sprzedaży telewizji działających w sieci prowadzonej przez spółkę. Nabywca na podstawie umowy cesji wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z łączących strony umów dealerskich i umowy agencyjnej z operatorem telewizji oraz umów najmu lokalu.

W księgowości co prawda była wyodrębniona ewidencja służąca rozdzieleniu przychodów ze sprzedaży oraz kosztów związanych z każdą z działalności, jednak prace związane z obsługą tej działalności wykonywały te same osoby, na tych samych składnikach majątkowych. Przedmiotem sprzedaży nie będą żadne narzędzia pracy pozostające w siedzibie spółki. Nie nastąpi przejęcie pracowników, którzy dotychczas zajmowali się obsługą tej dziedziny działalności. Rozliczenie zobowiązań i należności wynikających z ksiąg do dnia przejęcia sieci pozostaje w gestii dotychczasowego właściciela sieci (sprzedającego). Nabywca nabywa prawa do należności wypracowanych od dnia przejęcia sieci.

Czy taka transakcja wypełnia definicję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?