Czy szpital słusznie wystąpił z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona w dniu 12 maja 2023 roku urodziła dziecko. Nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu. W dniu 19 maja 2023 roku została przyjęta do Szpitala w trybie nagłym, Szpital ten wystąpił z wnioskiem o potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.

Czy kobieta w okresie połogu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z mocy prawa przez okres 6 tygodni?

Czy Ośrodek winien przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję odmowną w związku z tym, iż kobieta była w okresie połogu w czasie pobytu w szpitalu i podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z mocy prawa?

Czy należy wydać decyzję potwierdzającą te prawo?

Czy szpital słusznie wystąpił z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX