Czy szpital psychiatryczny działający jako SP ZOZ, udzielający świadczeń stacjonarnych, całodobowych ma obowiązek posiadać w swojej strukturze aptekę szpitalną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w 215 łóżkowym szpitalu psychiatrycznym (działającym jako SP ZOZ, udzielającym świadczeń stacjonarnych, całodobowych) posiadającym w strukturze dział farmacji musi być utworzona apteka szpitalna?

Czy można zlikwidować funkcjonujący obecnie w szpitalu dział farmacji i nie przekształcać go w aptekę szpitalną, a zaopatrzenie w leki realizować tylko na podstawie zawartej umowy z apteką ogólnodostępną lub szpitalną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX