Czy szpital może przesłać faxem informacje dotyczące przebywania pacjenta na oddziale oraz jego aktualnego stanu zdrowia do sądu, który zwrócił się z prośbą o odpowiedź przesłaną także w formie faxu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szpital może przesłać faxem informacje dotyczące przebywania pacjenta na oddziale oraz jego aktualnego stanu zdrowia do sądu, który zwrócił się z prośbą o odpowiedź przesłaną także w formie faxu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX