Czy szpital może pobierać opłaty za środki ochrony osobistej od osoby towarzyszącej położnicy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szpitalu położniczym (spzoz) odbywają się porody z osobą towarzyszącą. W czasie epidemii koronawirusa każda osoba towarzysząca do porodu ma obowiązek stosowania środków ochrony osobistej. Szpital, z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne, sam zapewnia środki.

Czy w tej sytuacji można od osoby towarzyszącej wymagać zapłaty za te środki?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access