Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 września 2017 r.
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r.

PYTANIE

W 2016 r. sąd rejonowy (sekcja wykonywania orzeczeń sądowych) przesłał do SP ZOZ-u dokumentację medyczną osoby, wobec której orzeczono środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Zażądano przy tym, zgodnie z art. 201 k.k.w. zapewnienia transportu sanitarnego celem przewiezienia do placówki. Szpital dostosował się do dyspozycji pisma (nie było to postanowienie ani zarządzenie) i wykonał transport sanitarny, z miejsca oddalonego o kilkaset kilometrów, po czym osoba została umieszczona w tej samej placówce (która wykonała transport). Z tytułu transportu wystosowano fakturę. Sąd odmówił jednak jej zapłaty zwykłym pismem (bez postanowienia ani zarządzenia), uzasadniając, że odmowa zapłaty wynika z faktu, że transport sanitarny o którym mowa w 201 k.k.w. należy do kategorii świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych i z żadnego przepisu nie wynika, że środki takie miałyby pochodzić od sądu.

Jakie kroki może podjąć w tej chwili szpital w celu uzyskania zapłaty?

Czy właściwe będzie zażalenie na bezczynność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację