Czy szpital może dochodzić od NFZ roszczeń z tytułu tzw. nadwykonań?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2019 r.

PYTANIE

Czy SPZOZ (szpital) może skutecznie dochodzić od NFZ na drodze sądowej zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej, wynikające z umowy PSZ, udzielone przez przez szpital w ramach świadczeń odrębnie finansowanych, a które były świadczeniami wykonanymi ponad limit umowy PSZ?

Czy w takim wypadku można dochodzić zapłaty za świadczenia wyłącznie ratujące życie czy zdrowie czy też za świadczenia planowe?

Jakie dowody szpital powinien przedstawić w sądzie, by móc otrzymać zapłatę za takie świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX