Czy szpital ma obowiązek przekazywać policji informację o fakcie przyjęcia do szpitala pacjenta po spożyciu dopalaczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2017 r.

PYTANIE

Czy szpital ma obowiązek przekazywać policji informację o fakcie przyjęcia do szpitala pacjenta po spożyciu dopalaczy?

Jeżeli tak, to jaki zakres informacji może zostać podany?

Otrzymaliśmy pismo z inspektoratu sanitarnego o takim właśnie obowiązku.

Czy procedura każdorazowego poinformowania policji o przyjęciu pacjenta po dopalaczach nie jest naruszeniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access