Czy szpital ma obowiązek odpowiadania na pytania dotyczące kwestii związanych z wyznaczeniem go na operatora usług kluczowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku uznania szpitala (sp zoz) za operatora usługi kluczowej na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369), szpital obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wniosek w trybie u.d.i.p. co do: 1) faktu posiadania statusu operatorem usługi kluczowej, 2) czy szpital bierze udział w pozyskiwaniu środków na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ 68/2022/BBIiCD (dla operatorów usług kluczowych w służbie zdrowia), 3) czy szpital posiada podpisaną umowę na audyt bezpieczeństwa o którym mowa w ww. zarządzeniu (oraz udostępnienie tej umowy), 4) czy szpital powołał osobę do kontaktu z właściwym zespołem CSIRT poziomu krajowego, 5) czy ww. osoba to pracownik szpitala. 6) jeżeli ww. osoba nie jest pracownikiem szpitala, to wniosek obejmuje udostępnienie umowy z tym podmiotem/osobą?

Przepisy wyłączają możliwość udzielania przez Ministra Cyfryzacji informacji o podmiotach, które otrzymały decyzję o uznaniu za operatorów usług kluczowych, a ponadto Minister Cyfryzacji może udostępnić takie informacje wyłącznie podmiotom wymienionym w ustawie. Wyłączeniu z dostępu do informacji publicznej podlegają również incydenty zgłaszane przez operatorów. Jednocześnie szpital obawia się, że udostępnienie ww. informacji może mieć negatywny wpływ na jego cyberbezpieczeństwo.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX