Czy szkoła specjalna powinna poinformować dyrektora szkoły obwodowej o niespełnianiu przez dziecko 16-letnie obowiązku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko 16 - letnie jest uczniem 7 klasy szkoły specjalnej. Dziecko nie uczęszcza na zajęcia. Pomimo kilkukrotnych ponagleń szkoły skierowanych do rodziców i skierowania pisma do sądu o zaistniałej sytuacji dziecko nadal nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. Czy szkoła specjalna powinna skierować pismo z informacją o niespełnianiu obowiązku szkolnego do dyrektora szkoły podstawowej obwodowej, a ten powinien wystąpić do wójta/prezydenta/burmistrza z tytułem wykonawczym, a następnie gmina powinna wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonywania obowiązku nauki? Czy też z uwagi na wiek dziecka (16 lat) szkoła, do której zapisany jest uczeń powinna poinformować o zaistniałym fakcie wójta/prezydenta/burmistrza bezpośrednio, a ten wysłać upomnienie i prowadzić dalszą procedurę egzekucji obowiązku szkolnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX