Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła powinna naliczyć ekwiwalent nauczycielowi wychowania fizycznego za pranie odzieży za okres pandemii koronawirusa? Normalnie zgodnie z regulaminem szkoła wypłaci nauczycielowi ekwiwalent za okres od 01.01 do 11.03.2020 r., co z kolejnymi miesiącami ? Nauczyciel powinien w czerwcu otrzymać nowy przydział odzieży ochronnej. Czy powinien on się wydłużyć o miesiące pandemii? Nauczyciele pracują obecnie zdalnie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?