Czy szkoła podstawowa może przekazać pielęgniarce szkolnej będącej pracownikiem placówki zdrowia, z którą szkoła ma podpisaną umowę, kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła podstawowa może przekazać pielęgniarce szkolnej będącej pracownikiem placówki zdrowia, z którą szkoła ma podpisaną umowę, kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczniów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX