Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r.

PYTANIE

Szkoła niepubliczna, która działa od września 2019 r., a dotowana przez samorząd od stycznia 2020 r. wystąpiła o refundację na zakup ćwiczeń i podręczników z dotacji na rok 2020, które zakupiła dla uczniów klasy I w roku szkolnym 2019/2020. Czy powinna wpisać tych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2019/2020 w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 5 marca 2020 r . w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r., w tabeli III: w pozycji 1 w kolumnie 3 (Wzrost liczby uczniów danych klas w ciągu roku szkolnego 2019/2020 w stosunku do liczby uczniów tych klas, którym w 2019 r. szkoła podstawowa ze środków dotacji celowej zapewniła: – podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w przypadku uczniów klasy I–III, – podręczniki lub materiały edukacyjne, w przypadku uczniów klasy IV–VIII 6) oraz w pozycji 2 w kolumnie 3 (Wzrost liczby uczniów danych klas w ciągu roku szkolnego 2019/2020 w stosunku do liczby uczniów tych klas, którym w 2019 r. szkoła podstawowa ze środków dotacji celowej zapewniła materiały ćwiczeniowe 7)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?