Czy szkoła może, za zgodą nauczycieli nie wypłacić im trzynastki, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, oraz funduszu socjalnego i ewentualnie oddać w późniejszym terminie z odsetkami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza gmina w 2011 r. będzie przeżywała kryzys finansowy. W związku z wejściem od stycznia 2011 r. nowych zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. - na wydatkach oświatowych nie będzie można zrobić deficytu. Żeby utrzymać oświatę będziemy musieli ciąć wydatki.

Czy możemy za zgodą nauczycieli nie wypłacić nauczycielom im trzynastki, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, oraz funduszu socjalnego i ewentualnie oddać w późniejszym terminie z odsetkami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX