Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła kierując ucznia na praktyczną naukę zawodu do zakładu pracy, powinna zawrzeć z tym zakładem również umowę powierzenia, czy tylko udostępnić jego dane w zakresie wskazanym w § 7 rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu? Czy możliwe jest jednoczesne zastosowanie obu konstrukcji, powierzenia w zakresie prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktyki oraz udostępnienia w celach własnych pracodawcy (m.in. szkolenie BHP ucznia)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?