Czy szkoła jako administrator danych musi pobrać zgodę od rodziców na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko ucznia) czy wystarczy, że szkoła powoła się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła podstawowa chce prowadzić lekcje on-line poprzez Google Meet. Do prowadzenia lekcji potrzebny jest adres e-mail ucznia.

Czy szkoła jako administrator danych, musi pobrać zgodę od rodziców na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko ucznia), czy wystarczy, że szkoła powoła się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnia obowiązek prawny, który ciąży na administratorze danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX