Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkody poczynione w drzewostanie przez bobry mogą być podstawą do wstrzymania wypłaty ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej?

Czy wypłacenie przez RDOŚ odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry powinno mieć wpływ na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?