Czy syn, który przekazuje gospodarstwo rolne swoim rodzicom ma prawo skorzystać ze zwolnienia w VAT od czynności przekazania gospodarstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy syn, który przekazuje gospodarstwo rolne swoim rodzicom (ze względu na stan zdrowia i przejście na rentę), ma prawo skorzystać ze zwolnienia w VAT od czynności przekazania gospodarstwa?

Czy rodzic, który przejmie gospodarstwo będzie zobowiązany do korekty naliczonego podatku VAT?

Rolnikiem, podatnikiem VAT jest od sierpnia 2015 r. W tym czasie zakupił kilka maszyn rolniczych, użytkował ciągnik rolniczy na podstawie umowy użyczenia od rodziców. Grunty rolne należały do rodziców. Dla celów gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione, co zostało zarejestrowane w geodezji. Skorzystał w tym czasie z możliwości odliczania VAT przy zakupie maszyn. W momencie przejścia na rentę chorobową podatnik jest zmuszony zlikwidować gospodarstwo. Zamierza wszystkie maszyny rolnicze, inwentarz wraz z uprawiona ziemią przekazać rodzicom oraz zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Grunty z powrotem będą użytkowane przez właściciela - ojca. Ciężki stan zdrowia nie pozwala mu na kontynuowanie dotychczasowej działalności rolniczej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access