Czy świadczeniodawca może wystąpić do NFZ z wnioskiem o rozłożenie na raty zapłaty kary umownej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Paszkowski Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczeniodawca może wnioskować do dyrektora oddziału NFZ o rozłożenie na raty nałożonej kary umownej?

Jeśli tak, to czy jest ograniczenie ilości wnioskowanych rat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX