Czy świadczeniodawca ma obowiązek informowania pisemnie świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia i jego zmianie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klisowska Izabela
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy sp zoz-em. Kilka razy zdarzyło się, że pacjent który miał wcześniej zaplanowana operację, czekał pół roku tuż przed planową operacją - plan został zdjęty. Operacja została przesunięta, np. na za 2 tygodnie, z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Czy w tej sytuacji należy na piśmie poinformować pacjenta, że operacja nie odbędzie się w dniu dzisiejszym i została ona przesunięta za 2 tygodnie?

Czy wystarczy ustnie go poinformować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX