Czy świadczeniobiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r.

PYTANIE

Czy w sytuacji, kiedy osoba podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu w KRUS, a została zakwalifikowana do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i otrzymała pomoc w formie zasiłku stałego powinna podlegać ubezpieczeniu w GOPS przy świadczeniu stałym?

Nadmienia się, iż ww. posiada nieruchomość o powierzchni 0,6459 ha fizycznych i 0,5713 ha przeliczeniowych. Twierdzi, iż utrzymywał się z uprawy i sprzedaży warzyw.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX