Czy świadczenie wychowawcze można przyznać od dnia, w którym wpłynął wniosek? - OpenLEX

Czy świadczenie wychowawcze można przyznać od dnia, w którym wpłynął wniosek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani w dniu 01.07.2019 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na syna.

Jednocześnie złożyła Pani wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wniosek został zawieszony ze względu na to, iż Pani odwołała się od orzeczenia o niepełnosprawności).

W związku z powyższym, czy świadczenie wychowawcze przyznajemy począwszy od dnia, w którym wpłynął wniosek, tj. od 01.07.2019 r., czy czekamy na ewentualne rozstrzygnięcie i ewentualnie wyrównujemy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX