Czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wlicza się do dochodu przy ustalaniu ... - OpenLEX

Czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wlicza się do dochodu przy ustalaniu (weryfikacji) wysokości zasiłku stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymuje się z zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 763,84 zł/miesięcznie. Z MOPS ma przyznaną pomoc w postaci usług opiekuńczych. Zainteresowany we wrześniu br. otrzymał wyrok Sądu Okręgowego dotyczący przyznania ww. prawa do świadczenia uzupełniającego od miesiąca 1 września 2019 r. na stałe.

Weryfikując zasiłek stały, czy otrzymany dochód jednorazowy w miesiącu październiku 2021 r. za okres od 1 września 2019 r. do 30 września 2021 r. (wyrównanie) wliczamy do dochodu jednorazowego, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, wiedząc, że świadczenia uzupełniającego nie wliczamy, ustalając wysokość zasiłku stałego?

Przypuszczalnie osoba dostanie 15.000,00 zł (jednorazowo).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX