Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i zawarta na 2 lata, choć wartość tego zamówienia nie przekroczyła 30.000 euro. W związku z upływem terminu obowiązywania tej umowy, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na kolejny rok. Jego wartość również nie przekroczy wspomnianego progu. Stosując się do wewnętrznych procedur, zamawiający dokonał wyboru, w wyniku którego usługi ma świadczyć dotychczasowy wykonawca.

Czy w związku z tym, że utrzymane zostaną dotychczasowe stawki, zakres zamówienia i zasady obowiązujące obie strony – zamawiający może zaproponować zawarcie aneksu do umowy, określając tylko termin wykonania zamówienia?

Czy taki aneks może pełnić funkcję nowej umowy (zastąpić ją) dla takiego nowego zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?