Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje cudzoziemce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Peru wyszła za mąż za Polaka, posiada zameldowanie na pobyt czasowy do 27.07.2017 r. w Polsce.

Czy przysługuje jej świadczenie rodzicielskie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access