Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 27.04.2020 r. przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na syna w kwocie 1 830 zł miesięcznie od 01.02.2020 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Natomiast w dniu 22.05.2020 r. świadczeniobiorca przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 08.05.2020 r., będące odwołaniem od orzeczenia od niepełnosprawności z dnia 07.02.2020 r., utrzymujące w mocy zaskarżone orzeczenie, zgodnie z którym dziecko nie zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym, czy świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc luty 2020 r. powinno być wypłacone w pełnej kwocie, tj. 1830,00 zł, czy proporcjonalnie do dnia wydania nowego orzeczenia, tj. do 07.02.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?