Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Osoba sprawująca opiekę oświadczyła, że rezygnuje z pracy w gospodarstwie rolnym, jednocześnie dołączyła orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS orzekające o zasiłku chorobowym w przedłużonym okresie ponad 180 dni (osoba uznana za nadal częściowo niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym do sierpnia 2016 r.).

Czy w takim przypadku (czyli osobie przebywającej na zasiłku chorobowym KRUS) przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?