Czy świadczenie pielęgnacyjne na matkę jest nienależnie pobrane od dnia wydania decyzji o przyznaniu emerytury? - OpenLEX

Czy świadczenie pielęgnacyjne na matkę jest nienależnie pobrane od dnia wydania decyzji o przyznaniu emerytury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne na matkę.

Dnia 29 października 2021 r., przedłożyła w Ośrodku decyzję z dnia 01.10.2021 r., o przyznaniu prawa do emerytury. Emerytura została przyznana wstecz, ze spłatą od 22.03.2021 r.

Czy świadczenie pielęgnacyjne pobrane za okres od 03.2021 r., do 10.2021 r. jest nienależnie pobrane i podlega do zwrotu?

Czy nienależnie pobrane jest tylko świadczenie od dnia wydania decyzji o przyznaniu emerytury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX