Czy świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, czyli za cały wrzesień?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba miała przyznane świadczenie pielęgnacyjne na dziecko od 01-01-2020 do 31-08-2021, a następnie w związku z art. 15h ustawy COVID-owej przedłużone do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Dnia 03-09-2021 r. zostało wydane dla syna nowe orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Czy w tej sytuacji, mając na względzie art. 24 ust. 3 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) – dalej u.ś.r., w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony?

W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego, czy świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, czyli za cały wrzesień 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX