Czy świadczenie noclegowe należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca działa w branży budowlanej na terenie kraju. W regulaminie wynagradzania planuje umieścić zapis, że pracownikom czasowo przeniesionym przysługuje zakwaterowanie, którego koszt pokrywają: pracownik oraz zakład pracy pozostałą część należnej kwoty. Kwatery są wynajmowane na cele zbiorowego zakwaterowania, koszt na osobę jest mniejszy niż 500 zł, wynajmujący wystawiają rachunki.

Czy można uznać, że nie są należne składki ZUS od wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników na podstawie zwolnienia zapisanego w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX