Czy świadczenie dodatkowe wypłacane pracownikom medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych należy uwzględniać przy ustalaniu wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, czy zasiłku chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia przedmiotowe świadczenie należy rozumieć jako wynagrodzenie brutto należne pracownikowi z tytułu wykonywania przez niego pracy w skład, którego wchodzą elementy o charakterze stałym, związanym z wykonywaniem przez daną osobę pracy/udzielaniu świadczeń zdrowotnych, tj. m.in. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych, wynagrodzenie za pełnienie dyżurów pod telefonem, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej i dni świąteczne czy tzw. "dodatki ministerialne".

Czy przedmiotowe świadczenie dodatkowe należy uwzględniać przy ustalaniu wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, czy zasiłku chorobowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access