Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako dealer samochodowy mamy podpisane umowy o świadczenie usług z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą dotyczącą pozyskiwania klientów. W umowie podpisanej między stronami zaznaczono, że zleceniodawca bezpłatnie kieruje zleceniobiorce na szkolenia organizowane przez dystrybutora marki. W związku z wyjazdami osoby te ponoszą również koszty dojazdu, paliwa (korzystają z samochodów spółki), noclegu, diet zgodnie z rozporządzeniem, które również pokrywa spółka. Wydatki dokumentowane są fakturami wystawionymi na spółkę i rozliczane w taki sam sposób jak delegacje pracowników.

Czy przyjęto prawidłowy schemat rozliczeń?

Czy u zleceniobiorcy powstanie przychód w związku ze zwrotem poniesionych wydatków i wypłatą ewentualnych diet, czy korzysta on ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b?

Proszę o wskazówki, jak należałoby rozliczać powyższe wydatki.

Jakich zapisów użyć w umowach, aby nie budziły one wątpliwości ze strony urzędów skarbowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?