Czy świadczenia z FA wypłacone wierzycielce należy uznać za nienależnie pobrane?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Wierzycielka dnia 24.03.2016 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (po raz pierwszy). Decyzję przyznającą prawo do wnioskowanych świadczeń od dnia 01 marca 2016 r. otrzymała dnia 19.04.2016 r., komornik otrzymał decyzję dnia 25.05.2016 r. W dniu 31.03.2016 r. wierzycielka otrzymała od komornika bezpośrednio alimenty.

Czy świadczenia wypłacone wierzycielce w miesiącu kwietniu 2016 r. za miesiąc marzec 2016 r. w związku z otrzymaniem wpłaty od komornika należy uznać za nienależnie pobrane?

2. Wierzycielka dnia 06.09.2016 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017 (wcześniejszą decyzją miała przyznane do dnia 30.09.2016 r.). Decyzję przyznającą prawo do wnioskowanych świadczeń od dnia 01 października 2016 r. otrzymała dnia 24.10.2016 r., komornik otrzymał decyzję dnia 18.11.2016 r. W dniu 20.10.2016 r. wierzycielka otrzymała od komornika bezpośrednio alimenty.

Czy świadczenia wypłacone wierzycielce w miesiącu październiku 2016 r. w związku z otrzymaniem wpłaty od komornika należy uznać za nienależnie pobrane?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access