Czy stypendium za staż wypłacane za środków UE studentowi w ramach projektu unijnego jest dochodem w rozumieniu u.ś.r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2021 r.

PYTANIE

Czy stypendium za staż wypłacane za środków UE studentowi (nie jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna), na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy uczelnią, pracodawcą i studentem w ramach projektu unijnego jest dochodem w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. c tiret trzydzieste trzecie (stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE lub Funduszu Pracy, niezależnie o podmiotu, który je wypłaca) i podlega uzyskaniu i utracie w okresie zasiłkowym 2021/2022?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX