Czy student będący wychowawcą kolonii musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego? - OpenLEX

Czy student będący wychowawcą kolonii musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy student będący wychowawcą kolonii może złożyć oświadczenie o niekaralności, czy musi to być zaświadczenie z KRK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX