Nowość Czy strony umowy o pracę mogą ustalić inną datę rozpoczęcia świadczenia pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poprawna będzie treść zawieranej umowy o pracę: "Umowa o pracę zawarta w dniu 3 kwietnia 2023 r. Pracodawca zatrudnia pracownika na czas określony od dnia 1 kwietnia 2023 r. do 31.03.2024 r."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX