Czy stronami porozumienia powinien być powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby oraz powiat, który prowadzi ŚDS? - OpenLEX

Nowość Czy stronami porozumienia powinien być powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby oraz powiat, który prowadzi ŚDS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Problematyka dotyczy rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zgodnie z § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia, "osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego."

Mieszkaniec Powiatu B. (Gminy D.) chce być uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez inny powiat. Powiat, który prowadzi ŚDS zwrócił się do Powiatu B. z wnioskiem o zawarcie stosownego porozumienia.

Kto powinien być stroną takiego porozumienia, Powiat prowadzący ŚDS i Powiat B.?

Czy też Powiat prowadzący ŚDS i Gmina D., na terenie której mieszka osoba, która chce być skierowana do ŚDS?

Czy istnieje obowiązek zawarcia przedmiotowego porozumienia, skoro na terenie Powiatu B. funkcjonują liczne ŚDS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX